myicl

myicl

ABOUT

Monday, 6 March 2017

political sense

It's impossible not to concentrate on politics these days I think. You expect (at least) some culture as well as adequate actions from the elected, unfortunately often the only thing you get is drama and dissapointment. Of course it depends on where you stand. However I guess it needs to be realized that sides, those who have been elected as well as circumstances in general - change. Sometimes much quicker then anybody could expecteded.

___
Ciężko nie skupiać się na polityce ostatnimi dniami. Oczekujemy (przynajmniej w minimalnym stopniu) kultury i odpowiednich działań ze strony wybranych, niestety często jedyne, co otrzymujemy to dramat i rozczarowanie. Naturalnie wszystko zależny od punktu widzenia. Niemniej jednak wydaje mi się, że należałoby się zastanowić nad jednym. Strony, okoliczności jak również wybrani się zmieniają. Nierzadko prędzej niż ktokolwiek by przypuszczał.