myicl

myicl

Monday, 3 April 2017

look up in the skies and see...

I've heard Queen this morning on the radio and decided to look up. Here's what I found. 
Enjoy your Monday Everyone!

***
Z rana słyszałam w radiou Queen więc spojrzałam w niebo. Oto co znalazłam. 
Udanego poniedziałku!

 

Wednesday, 29 March 2017

tulips of spring

Three days ago I got a big bouquet of flowers from a good friend of mine. This tulips are simply amazing. Spring has come, definitely. I photographed them in colour but realized that they are incredibly beautiful in black and white. There is something magic about them.

Now I love them even more. Do you?

***

Trzy dni temu dostałam od przyjaciółki ogromny bukiet kwiatów. Te tulipany są niesamowite. Wiosna zdecydowanie nadeszła. Sfotografowałam je w kolorze ale doszłam do wniosku, że są one niezwykle piękne w czerni i bieli. Jest w nich coś magicznego.

Teraz uwielbiam je nawet bardziej. A Wy?Sunday, 26 March 2017

finding your balance

I believe that finding a balance is a sense of everything. If it's disturbed you can loose yourself or people you really care for. Finding my balance was a task for this year for me. I achieved this goal already and now I'm working on how not to loose it ever again.

Keep your balance, always.

***
Wierzę, że odnalezienie równowagi stanowi istotę wszystkiego. Jeśli nasza równowaga jest zaburzona możemy nie tylko zatracić siebie ale też stracić ludzi, na których nam zależy. Odnalezienie wewnętrznej równowagi było dla mnie zadaniem na ten rok. Udało mi się je zrealizować i teraz pracuję nad tym, by swojej wewnętrznej równowagi nigdy więcej nie stracić.

Utrzymuj swoją równowagę, zawsze.