ABOUT

Sunday, 26 March 2017

finding your balance

I believe that finding a balance is a sense of everything. If it's disturbed you can loose yourself or people you really care for. Finding my balance was a task for this year for me. I achieved this goal already and now I'm working on how not to loose it ever again.

Keep your balance, always.

***
Wierzę, że odnalezienie równowagi stanowi istotę wszystkiego. Jeśli nasza równowaga jest zaburzona możemy nie tylko zatracić siebie ale też stracić ludzi, na których nam zależy. Odnalezienie wewnętrznej równowagi było dla mnie zadaniem na ten rok. Udało mi się je zrealizować i teraz pracuję nad tym, by swojej wewnętrznej równowagi nigdy więcej nie stracić.

Utrzymuj swoją równowagę, zawsze.