myicl

myicl

ABOUT

Tuesday, 1 December 2015

old town for old people?

There are different ways of developing old towns around the Europe. In many Polish cities these areas are inhabited by elderly people living and the young partying there. It is usualy also a good place for small and creative bussinesses. There is still much to do, but this is actually something that makes it interesting don't you think?

***
W Europie rożnie podchodzi się do zagospodarowania starówek. W polskich miastach najczęściej są to tereny zamieszkałe przez starszych, a używane do imprez przez młodszych mieszkańców. Naturalnie jest to także dobre miejsc dla małych i kreatywnych biznesów. Nadal pozostaje wiele do zrobienia,ale ma to swój urok-nieprawdaż?